متن جدید توافقنامه میان انگلستان و اتحادیه اروپا به رای گیری گذاشته خواهد شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرئیس پارلمان اروپا، اعلام داشت که آماده رای گذاری متن جدید توافقنامه میان انگلستان و اتحادیه اروپا میباشند.

دیوید ساسوللی رئیس پارلمان اروپا، اعلام داشت که آماده رای گذاری متن جدید توافقنامه میان انگلستان و اتحادیه اروپا میباشند.

ساسوللی رئیس پارلمان اروپا پس از اجلاس رهبران اتحادیه اروپا سخنانی ایراد کرده و گفت: “ما آماده به جای آوردن مسئولیت خود میباشیم. با در نظر گرفتن اینکه زمان به سرعت میگذرد، متن را بررسی کرده و روند مورد نیاز را طی میکنیم.”

وی ضمن یادآوری اینکه توافقنامه جدید باید از سوی پارلمان انگلستان نیز تایید گردد، اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا و انگلستان در رابطه با برگزیت، توافق جدیدی حاصل کرده اند.

گفتنی است در توافقنامه جدید “ماده تدبیر” که از سوی ترزا می نخست وزیر سابق انگلستان تهیه شده و سه بار از سوی مجلس عوام رد شده بود، حذف شده است.

بر اساس این توافقنامه، پس از برگزیت، ایرلند شمالی به اجرای یک سری از قوانین اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد. در صورتی که ایرلند شمالی در داخل حیطه گمرکی انگلستان باقی بماند، باز هم به عنوان “نقطه ورودیگ بازار مشترک اتحادیه اروپا قلمداد خواهد شد.

ادامه این تنظیمات که موقعیتی ویژه برای ایرلند شمالی در داخل انگلستان تعیین میکند و یا پایان دادن به آن نیز نیازمند تایید پارلمان منطقه ای ایرلند شمالی خواهد بود. پیش بینی میشود که پارلمان منطقه ای در این رابطه هر چهار سال یک بار رای گیری نماید.