متن مذاکرات میان عبدالملکی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس را رسانه ای کنید

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که در گذشته از مخالفان جدی حجت الله عبدالملکی بود به طور ناگهانی در چند روز گذشته به موافق بی چون و چرای عبدالملکی تبدیل می شود مسئله ای که برخی نمایندگان را نیز متعجب کرد.

برخی از منابع ، خبر از جلسه پشت درهای بسته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با عبدالملکی داده اند ، جلسه ای که در نهایت به چرخش کامل ولی اسماعیلی و اعلام رضایت کامل کمیسیون اجتماعی از عبدالملکی منجر می شود.

چند منبع نیز درباره چرایی این چرخش ناگهانی و اعلام رضایت کامل این کمیسیون اعلام کرده اند که در جلسه مذکور میان ولی اسماعیلی و حجت الله عبدالملکی امتیازات جدی رد و بدل شده و در نهایت منجر به تغییر نظر ولی اسماعیلی می شود.

آیا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس اهتمام به رسانه ای کردن مذاکرات میان عبدالملکی و ولی اسماعیلی برای تنویر افکار عمومی و اطلاع جوانان ساده و پاکدل انقلابی دارد؟!