مثلث خامنه ای، رییسی ، نصرالله

محمد ارسلانی

با افتضاحی که شورای نگهبان در تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به بار آورده
و عملا انتخابات را به صحنه یکه تازی و بدون رقابت برای ابراهیم رییسی تبدیل کرده
پیروز انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری و با یک مشارکت به شدت حداقلی
بدون شک و تردید کسی جز رئیس فعلی قوه قضائیه ابراهیم رییسی نخواهد بود
خامنه ای در پشت پرده صحنه گردانی شاهکار شورای نگهبان را در دست داشته است
با پیروزی رییسی و یکدست شدن حاکمیت ، قطعا رهبر ایران به شدیدترین شکل ممکن
بر دامنه تندروی های خود افزدوه و در قالب یک دیکاتور تمام عیار عرض اندام خواهد کرد
یکی از عرصه های عرض اندام رهبر ایران ، مسئله حزب الله و اسراییل می باشد
حمایت حاکمیت از سیدحسن نصرالله و پشتیبانی رییسی از این حمایت
بزودی باعث خلق مثلثی توسط حاکمان ایران خواهد شد
که باعث ترویج خشونت و کشتار در منطقه خواهد شد
مثلث خامنه ای و رییسی و نصرالله
منطقه را به صحنه نبردی خونین بدل خواهد کرد
و ثروت های ملی کشور و مردمبا همراهی خامنه ای و رییسی
دو دستی تقدیم سیدحسن نصرالله خواهد گردید
چرا که دیگر سنگ اندازی های مخالفان این تفکر
پس از اتمام دولت حسن روحانی وجود نخواهد داشت