مثلث شوم پیمان عارف، مهدی خزعلی و محمدباقر مرادی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

دستگاه های امنیتی ایران برای پرورش نیروهای نفوذی خود در داخل و خارج از کشور سالها برنامه ریزی میکنند و هزینه های گزافی را برای پرورش و هدایت هر کدام از این نفوذی های خائن خرج می کنند

اما وقتی با افشاگری دلسوزان مردم و کشور در داخل و خارج از کشور برای بر ملا کردن دستهای کثیف این نفوذی ها روبرو می شوند

سعی می کنند توسط همین افراد خائن و بدبخت

به تخریب شخصیت گسترده فعالان مدنی و سیاسی آزاده و باوجدان بزنند

اخیرا مثلث شوم تخریب چهره فعالان سیاسی با محوریت پیمان عارف و مهدی خزعلی و محمدباقر مرادی در داخل و خارج از کشور فعال شده

و پروژه تخریب چهره فعالان سیاسی را با شدت دنبال و اجرا میکنند

معرفی این مثلث شوم به مردم

میتواند این پروژه امنیتی را با شکست مواجه کند

اسامی پیمان عارف و مهدی خزعلی و محمدباقر مرادی را به خاطر بسپارید

این افراد دستشان قطعا به خون تعدادی از شهدای راه آزادی آلودست

و باید در فردای آزادی

توسط دادگاه های صالحه و مردمی در عین عدالت محاکمه شوند