مجتبی توانگر لابی گر جوان انقلابی حجت الله عبدالملکی!!!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

بر اساس شنیده ها مجتبی توانگر با تشکیل تیم ۵ نفره ای در مجلس با هماهنگی ویژه حجت الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، در حال رایزنی برای کسب و خرید رای به نفع این جوان انقلابی می باشد.

توانگر به قدری دارای سوء سابقه های اقتصادی است که حتی در بین بسیاری از نمایندگان مجلس به عنوان کارچاق کن شناخته می شود.

توانگر به دلیل ویژگی های شخصی فعالیت های خود را همواره همراه با پیوست های مالی شکل می دهد و این مسئله مسبوق به سابقه است.

فعالیت توانگر در حالی برای عبدالملکی بسیار جدی شده است که اساسا عبدالملکی در ۴٨ ساعت پایانی اعلام لیست از سوی رئیسی بنا به برخی مسائل جایگزین گزینه اصلی شده و برآورد تیم ارائه دهنده لیست نیز عدم رای دهی مجلس به عبدالملکی بوده است.

عبدالملکی به دلیل ضعف در تحلیل و گاف دهی های متعدد ، کابینه و دولت رئیسی را دچار یک بی اعتباری کامل در فضای افکارعمومی خواهد کرد و تیم ارائه دهنده لیست به نکته واقف بوده است.

به نظر بهتر است جناب توانگر انرژی خود را در مسئله دیگری صرف کرده و هولدینگ های مقرر را در رشته افکار اقتصادی خود خط بزند.