مجتبی خامنه ای و مهندسی زندگی مردم

محمدهادی بازیاری

این روزها اکثریت جامعه ، شورای نگهبان را باعث اصلی ردصلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
و به تبع آن مهندسی انتخابات و پیروزی احتمالی ابراهیم رییسی در انتخابات پیش رو می دانند
و گمان میکنند سرنوشت کشور و مردم از طریق این شورا در حال مهندسی شدن می باشد
اما قطعا شورای نگهبان و دیگر نهادهای حاکمیتی از جانب خود اجازه هیچ کاری را بدون اذن بیت رهبری ندارند
بیت رهبری که سالهاست در پشت پرده توسط مجتبی خامنه ای و سازمان اطلاعات سپاه اداره می شود
همه قدرت را در اختیار خود دارند و همه را بازیچه خود نموده اند و حتی علی خامنه ای نیز تحت هدایت و فرمان بیت رهبری قرار دارد
و مجتبی خامنه ای سالهاست که در حال مهندسی کردن تمام اتفاق های ریز و درشت کشور می باشد