مجلس انقلابی و آغازی بر روزمرگی / یادداشت

✍️محسن جمشیدی (پژوهشگر سیاسی ،دکتری علوم سیاسی )

در حالی سه ماه از آغاز بکار مجلس یازدهم میگذرد که مردم نه تنها هیچ گونه حرکت مثبت و قابل ذکری مشاهده ننموده بلکه برعکس اوضاع بسیار پیچیده تر و وخیم تر از گذشته نیز شده است .

هر چند در آغاز سخن ذکر این نکته لازم و ضروری است که علاوه بر مدت زمان کوتاه سپری شده نمیتوان قضاوت صرف در مورد عملکرد چهار ساله این مجلس نمود ،بلکه بیشتر نمایندگان وارد شده به بهارستان از نیروهای جوان و تازه کار بوده و برای بار اول است که وارد مجلس شده اند ،پس نمیتوان انتظار شق القمر از این تازه واردان داشت چون هنوز به قوانین داخلی و آیین نامه ها تسلط کافی نداشته و در حال یادگیری امور می باشند.

علاوه بر اینها هنوز دور دوم انتخابات نیز به سرانجام خویش نرسیده و چند حوزه ی انتخابیه در کشور هنوز وکیلان خود را روانه ی قوه ی قانون گذاری کشور ننموده اند تا ترکیب نمایندگان قوه مقننه کامل شده و با فراغ بیشتری به رتق و فتق امور جاریه بپردازند.

اگر مسایل طرح شده در آغاز سخن را نیز در نظر بگیریم باز زمان سپری شده میتوانست معیار سنجش مناسبی برای عملکرد بهارستان نشینان باشد.

مجلس یازدهم و هیات رئیسه آن در ابتدایی ترین وظیفه خود که انتخاب و چینش ترکیب اعضای کمسیون های تخصصی است عاجز مانده و با گذشت سه ماه از آغاز بکار خود هنوز ترکیب برخی کمسیون های تخصصی آن به حد نصاب لازم نرسیده است.

یکی از مهمترین وظایف نمایندگی عضویت در کمسیونهای تخصصی مجلس است .با نگاهی اجمالی به ترکیب کمسیون های تخصصی مجلس یازدهم به عمق فاجعه پی خواهید برد (البته مجالس گذشته نیز ازین قاعده مستثنی نبوده اند ). چرا بایستی نماینده راه یافته به مجلس که این همه هزینه مادی و معنوی و اجتماعی برای نظام دارد به کمسیونی که تخصص و تبحر لازم در آن دارد راه نیافته و ترکیب کمسیونها با لابی گری و دوست و آشنا بازی چیده شود. نقش هیات رییسه و نظارت آنان بر آیین نامه های داخلی کجاست ؟

واقعا خنده اور است وقتی که می شنویم در این مجلس کمسیون حقوقی و قضایی که یکی از بازوان و ارکان قوه قانو گذاری کشور است در بین دویست و خورده ای نماینده فعلی فقط هفت نفر متقاضی ورود به کمسیون دارد (تا جایی که مجلس در جلسه شانزدهم شهریور خود مجبور بود بیش از یک ساعت از وقت خود را به اصلاح قانون داخلی در مورد کمسیونها اختصاص دهد تا حداقل کمسیون حقوقی و قضایی بتواند جلسات خود را برگزار نماید ).

چرا کمسیونهای دیگر از جمله کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که بیشترین متقاضی ورود را داشته یا کمسیون برنامه و بودجه و یا کمسیون انرژی که نمایندگان برای ورود به آنها صف میکشند و لابی گری می نمایند چه جذبه ای داشته اند که نماینده برای ورود به آنها سر و دست می شکنند …آیا برای سفرهای خارجی و حق ماموریت های آن است که نماینده را مجاب و یا برای فشار بیشتر بر ارکان اجرایی و یا برای فخر فروشی و نام پر تمتراق کمسیون امنیت و امثالهم؟


یا بایستی ایراد را بر شورای محترم نگهبان گرفت که از بین دویست و نود نماینده مجلس نتوانسته حداقل بیست نفر از متخصصین حقوقی و قضایی را تایید صلاحیت نماید تا در آغاز بکار مجلس این طور یکی از مهمترین کمسیونهای تخصصی آن لنگ نماند.(هر چند به گفته ی یکی از نمایندگان همین مجلس در جلسه ی علنی اخیر بیش از بیست نفر از نمایندگان سابقه ی قضاوت و ریاست بر دادگستری را دارند.)

پس با احتساب این مطالب نیروی متخصص وجود داشته اما به درستی مدیریت و راهبری نشده است.ضعف عمده این مسایل متوجه هیات رییسه این مجلس است که تمامی اعضای آن مجالس گذشته را به اموری چون ضعف نظارتی -دخالت بی جا در امور اجرایی -محافظه کاری بیش از حد -عدم تخصص -وکیل الدوله بودن و لابی گری با دولت متهم میکردند.. ولی خود در همین مدت کوتاه از همان مجالس پیشی گرفته و داد نمایندگان تازه کار نیز در آمده است.

برخی از نمایندگان نیز در نطق ها و تذکرات خود طوری از کلمات پر تمتراق و پوپولیستی استفاده میکنند که انگار مردم اولین بار است این حرفها را میشوند غافل از اینکه گوش توده مردم از این افاضات پر زرق و برق پر بوده و حوصله شنیدن دیگر نیست.

مدت مدیدی است که همه ی نمایندگان و یا حتی دست اندرکاران دولت موجود یک رویه ی غلط بدعت نموده اند که هر جا تریبونی دستشان می افتد شروع به طرح مسئله و پرسش مینمایند ، انگار بایستی جواب سوالات آنان را نیز توده ی مردم بدهند غافل از اینکه مردم ایشان را وکیل خود در امور جامعه قرار داده اند تا جواب سوالات بی پاسخ خود را بیابند .

آقا و خانم نماینده در مدت سه ماه که از آغاز بکار مجلس گذشته است کدام طرح را به مجلس آورده اید ؟شماها که مدعی هستید دولت وقت امور را رها نموده و دنبال وقت گذرای است و از آوردن لایحه برای حل مشکلات عاجز است بسم الله چرا خود دست به کار نمیشوید؟

آیا وضعیت معیشتی مردم -بی کاری و افسردگی جوانان تحصیل کرده -وضعیت اسفناک اقتصادی -بازار پر ولوشوی خودرو و سکه – بازار مسکن -پایین آمدن ارزش پول ملی و قیمت سر به فلک کشیده ی ارز خارجی و دلار -پایین آمدن اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی -فساد های علنی موجود در برخی وزارت خانه ها و هزاران هزار مشکل دیگر را نمی بینید ؟؟؟ طرح سوال از وزیر و استیضاح را برای کی گذاشته اید ؟اگر چشم بر روی آنها بسته اید که حاشا به غیرتتان ولی اگر میخواهید به وظیفه ی قانونی خود عمل نمایید بسم الله این ها تنها تعدادی از هزاران مطالبه ی عمومی است.

نماینده بایستی به جای سیاسی کاری و پیشبرد اهداف خود به وظیفه ی قانونی و ذاتی خود عمل نماید نه شب و روز فکر و ذکرش ایجاد فراکسیون باشد (به گفته ی یکی از اعضای هیات رییسه تاکنون درخواست تشکیل بیش از نود و دو فراکسیون به هیات رییسه تقدیم شده است در صورتی که هر نماینده می تواند در پنج فر اکسیون عضو باشد).

نماینده ی محترم حل مشکلات مردمی با تشکیل فراکسیون میسور نمیشود شما در همان کمسیون تخصصی که عضو هستی و تخصص و تبهر داری بهتر میتوانی وظایف ذاتی خود را به سرانجام مقصود برسانی . هر چند تشکیل فراکسیون های مختلف همیشه وجود داشته و نفی نمیشود و برای پیشبرد امور لازم است اما تا حدودی باعث میشود که نماینده از وظیفه ی اصلی خود دور باشد .