مجلس به اصطلاح انقلابی و افزایش گرفتاری مردم

با روی کار آمدن مجلس یازدهم با شعارهای معیشتی و انقلابی وضع مردم از قبل بدتر شده و مصیبت‌ها و گره‌های اقتصادی افزایش یافته‌است.

از ریزش و قرمز شدن بازار سرمایه گرفته تا افزایش قیمت دلار، خودرو، سکه و مسکن همه در زمان این مجلس اتفاق افتاده‌است.

مجلسی که برخی افراد مدعی انقلابی‌گری در آن بقیه را به ناکارآمدی متهم می‌کردند و خود را منجی اقتصاد می‌خواندند امروز برای گریز از این وضعیت نامبارک اقتصادی به دنبال حاشیه‌سازی‌هایی مانند اصلاح قانون انتخابات و محدود کردن فضای‌مجازی هستند تا افکار را از اصل داستان دور کنند.

پراید ۱۱۲میلیون، سکه حدود ۱۳میلیون، دلار ۲۷هزارتومان ووو این وضعیت تاسف‌بار از زمان تصدی‌گری این جماعت به اوج خود رسیده ولی یک اقدام مناسب و تاثیرگذار هم از نماینده‌های انقلابی نمی‌بینیم.