مجلس ترکیه قطعنامه سنای آمریکا را محکوم کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامتصمیم مجلس سنای آمریکا برای تصویب طرح به اصلاح نسل‌کشی ارامنه را که با تحریف حقایق تاریخی و نادیده گرفتن بنیان حقوق بین المللی مطرح شده است به شدت محکوم و رد می‌کنیم

مجلس ملت کبیر، احزاب عدالت و توسعه، حرکت ملی، جمهوری خلق و نیک ترکیه طی بیانیه مشترکی قطعنامه سنای آمریکا مبنی بر نامگذاری حوادث سال ۱۹۱۵ به‌عنوان «نسل‌کشی ارامنه» را محکوم کردند.

مصطفی شنتوپ، رئیس پارلمان ترکیه ضمن قرائت این بیانیه، آن را در صحن مجلس به رای گذاشت که با موافقت چهار حزب حاضر در مجلس مواجه شد. در متن این بیانیه آمده است:

”تصمیم مجلس سنای آمریکا برای تصویب طرح به اصلاح نسل‌کشی ارامنه را که با تحریف حقایق تاریخی و نادیده گرفتن بنیان حقوق بین المللی مطرح شده است به شدت محکوم و رد می‌کنیم. 

دانشمندان می‌توانند درباره حقایق تاریخی از منابع مستند و قابل اعتماد استفاده کنند. ترکیه آرشیوهای پربار خود را در اختیار تمامی پژوهشگران ارمنی و غیره قرار داده اما ارمنستان حتی در مورد مهم‌ترین بایگانی‌ خود این کار را نکرده است. 

اخفای اسناد و مدارک و تسلیم در برابر سیاه‌نمایی و نژادپرستی در شان هیچ پارلمانی از جمله سنای آمریکا نیست. مایه تاسف است که دوستی و اتحاد استراتژیک طولانی مدت ترکیه و آمریکا ابزاری برای سیاهکاری و تخریب این روابط شده است.”

گفتنی است نمایندگان مجلس سنای آمریکا دیروز پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای نامگذاری حوادث ۱۹۱۵ به‌عنوان «نسل‌کشی ارامنه» را با اجماع آرا تصویب کردند.

این قطعنامه فقط رویکرد مجلس سنای ایالات متحده آمریکا نسبت به حوادث ۱۹۱۵ را نشان می‌دهد و وجهه قانونی ندارد.

اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در ۲۹ اکتبر امسال نیز پیش‌نویس قطعنامه‌ای در همین زمینه را با ۴۰۵ رای مثبت مقابل ۱۱ رای منفی به تصویب رساندند.