مجلس در راس امور نیست؛ نظارت استصوابی بر راس امور است

حامد تقوی-

در ابتدا باید این نکته را یاد آور شد که موضوع نظارت استصوابی مسئله تازه‌ای نیست. سال ۹۶ هم وجود داشته است و حتی سال قبل و خیلی قبل از این ها.
اما حالا درست بعد از کشتار و جنایت جمهوری اسلامی در آبان ماه و قبل تر از آن، بعد از در فساد و فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی فاجعه بار و بعد از چند سال نمایندگی مجلس برخی ها تازه یادشان افتاده که نباید چیزی به اسم نظارت استصوابی وجود داشته باشد.
البته باید این را اضافه کرد که همچنان که عده‌ ی محدودی به این موضوع اشاره میکنند شورای نگاهبان ماشین استصوابی خود را سریعتر و تند از گذشته همچنان می‌راند.