مجلس شورا و ضرورت اصلاح جایگاه

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز هفتم خرداد کار خود را آغاز کرد و در نخستین قدم محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. قالیباف در نخستین نطق خود درباره اولویتهای مجلس یازدهم مطالب متعدد و مهمی را درباره وضعیت کنونی کشور از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح کرد و درباره تلاش مجلس یازدهم برای رفع این نقایص و کمبودها سخن گفت.

امیر طیرانی در ادامه نوشت :

کاهش سرمایه اجتماعی، فقر، بیکاری دورشدن از آرمانگرایی، گسترش نفوذ جریان غربزده، ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، از نگاه قالیباف از جمله مهمترین ضعفها و کمبودهایی است که مجلس یازدهم قصد برطرف کردن آنها را دارد. قالیباف در این سخنرانی خود گفت: «نخستین تهدید، کاهش سرمایه اجتماعی نظام است که در نتیجه ناکارآمدی اشباع شده مدیریتی کشور و فاصله گرفتن مسئولان از اصول انقلاب ایجاد شده و متأسفانه چالش اقتصادی و معیشتی را به‌وجود آورده که زمینه‌ساز بیکاری و آسیبهای اجتماعی فراگیر شده است.»

این نگرانی‌ها و ضرورت تغییر روند موجود، این بار نه از سوی نیروهای دشمن و بیگانه و یا رقبای سیاسی، بلکه از سوی کسانی بیان شده است که تردیدی در خودی بودن آنها برای جمهوری اسلامی نیست.

اما نکته در اینجاست که چگونه؟ آیا باردیگر همچنان دولتها و مجالس پیشین قصد آن است که به هنگام در دست گرفتن منصب جدید و با بیان برخی نقاط ضعف پیشینیان و طرح شعارهای جذاب و مردم‌پسند به روال پیشین ادامه داد و یا آنکه راهکاری جدید ارائه کرد؟

رئیس جدید مجلس راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی را در پیش گرفتن الگوی جهادی معرفی میکند؛ راهکاری که از نگاه او مبتنی بر باور به مبانی قرآنی و سنتهای الهی و استعانت مستمر از آنها، مردمی‌سازی حکمرانی و اقتصاد، تلاش و کوشش مجاهدانه و امیدوارانه، توجه ویژه به معنویت و اخلاق اسلامی، وحدت کلمه مردم و همگرایی نخبگان، توجه و میدان دادن به نسل جوان پرانگیزه و در نهایت توجه ویژه به عدالت استوار است. طرح این راهکار از سوی آقای قالیباف به این معناست که این مبانی تا به حال در درون نظام مدنظر قرار نداشته و یا نسبت به آنها کمتوجهی شده است. اگر چنین باشد، آقای قالیباف و نمایندگانی که ایشان را برای ریاست مجلس برگزیده‌اند باید در ابتدا دلایل این رخداد را تبیین و علت‌یابی کنند؛ چراکه اگر در ابتدا و پیش از دست زدن به هر تغییری، دلیل وقوع یک پدیده و علل موبقه آن روشن نشود، امکان تغییر و اصلاح آن وجود ندارد و این صحبتها چندان مشکلی را از دوش مردم، کشور و نظام برنخواهد داشت.

شفاف‌سازی امور و در میان گذاشتن مسائل و موضوعات با مردم و بیگانه تلقی نکردن مردم امری است که هم ترمزی برای کسانی است که به هر دلیل قصد تخطی از موازین قانونی را دارند و بنابراین موجبات کاهش تخلفات را فراهم میکند و هم مسئولان و دستگاهها را قادر می‌سازد تا از ورود متخلفان یا افراد غیرکارآمد به مناصب اجرایی و تقنینی و قضایی جلوگیری کنند.

همچنین بازگرداندن مجلس به جایگاه اصلی خود امری حیاتی است. کاهش جایگاه مجلس معلول علل و عوامل فراوانی است؛ مشکلات ساختاری و قانونی، عملکرد قوه مقننه، دیدمحلی، منطقه‌ای وغیرملی به وظایف نمایندگی، ایجاد محدودیت از سوی برخی نهادها برای نمایندگان در جهت انجام وظیفه نمایندگی، سوءاستفاده از مقام و جایگاه نمایندگی و همچنین تلقی نادرست مردم و رأی دهندگان و انتظارات آنها از نمایندهی منتخب، از جمله دلایل این وضعیت است. از نگاه بسیاری از رأی دهندگان تنها وظیفه نماینده مجلس حل مشکلات منطقه و یا در نهایت نطق‌های پیش‌ازدستور و سخنرانیهای جذاب از تریبون مجلس است.

بازگشت مجلس به جایگاه اصلی آن در گرو آن است که از یکسو مسائل محلی و منطقهای در ذیل مسائل عمومی و ملی مدنظر قرار گیرد. همچنین نماینده با اطمینان و آزادی کامل به وظایف نمایندگی خود بپردازد و نگران عواقب افشای تخلفات و نواقص یا طرح قوانین جدید که با منافع عدهای سازگار نیست نباشد. وظایف نمایندهی مجلس عبارت است از قانونگذاری و نظارت بر امور اجرایی و سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت و قوه قضاییه. درصورتیکه به هر دلیل نماینده احساس عدم امنیت در برخورد با این امور را داشته باشد از پی-گیری مسائل خودداری کرده و اگر خود او هم جذب آن موارد نشود عملاً به نیرویی خنثی تبدیل خواهد شد.