مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران پساهاشمی و رضایی به کدام سو خواهد رفت؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

باید اذعان کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از هاشمی رفسنجانی کارنامه چندانی نداشته است.

در دوره هاشمی شاهرودی به علت تشدید بیماری او ، اصولا تعداد جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام کم شده و با وقفه تشکیل می گردید.

زمان تشکیل جلسات مجمع هم به علت تداخل با درس خارج آملی‌لاریجانی بعدا از شنبه‌ها به چهارشنبه‌ها منتقل شد.

مهم‌ترین آزمون مجمع در دوره پساهاشمی یعنی آملی‌لاریجانی بحث FATF بوده که آن‌هم بعد از یک دوره چالش طولانی به سرانجام نرسید و در مجمع رها شد.

پاندمی کرونا هم البته دلیل مضاعفی شده مبنی بر اینکه مدت‌هاست خبری از برگزاری جلسات مجمع مخابره نشود.

بسیاری معتقدند که مجمع در دوران هاشمی و رضایی بیش از مصلحت‌سنجی تابع یک نظام فکری مشخص بود. بخش عمده این تفاوت هم به جایگاه فردی هاشمی به‌عنوان استوانه نظام بازمی‌گشت و همچنین ترکیب متفاوت‌تر مجمع.

امروز ما شاهد مجمع تشخیصی کوچک‌تر به لحاظ ساختاری هستیم که با ازدست‌دادن چهره‌های اثرگذار خود (درگذشت یا جابه‌جایی) به لحاظ عملکردی کم‌کارتر و کم‌خبرتر و به لحاظ سیاسی هم کم‌وزن‌تر شده است.