مجهز شدن احمدی نژادی ها به پیجرهای بی سیمی

شنیده شده برخی از اعضای حلقه احمدی نژاد حدود چهل عدد پیجر نوکیا که از امارات به صورت قاچاق وارد کشور شده اند را خریداری و به صورت مخفی در اختیار بعضی از اعضای تیم رسانه ای خود قرار داده اند.

این پیجرها دارای امکاناتی همچون نصب سیم کارت و ارتباط بی سیمی بر اساس امواج صوتی است که در زمان اختلالات رادیویی و تلفنی مورد استفاده قرار می گیرند.

عمده استفاده این پیجرها از سوی برخی افراد در زمان اعتراض های خیابانی و قطعی خطوط اینترنت و تلفن همراه است که برای انتقال پیام اخبار و اطلاعات به کار گرفته می شود در حال حاضر مشخص نیست این پیجرها اساسا برای حلقه احمدی نژاد چه ضرورتی دارد.