مجوز خامنه ای به تخریب توسط آتش به اختیارها بعد از ۲۲ بهمن

 

 

مهرداد شاکری

 

رهبر ایران در دیدار امرور بافرماندهان نیروی هوایی ارتش

از آتش به اختیارها خواست تا در روز ۲۲ بهمن در حین راهپیمایی سکوت کنند

و برعلیه مسولان شعار ندهند

وی ادامه تخریب مسولان دولت توسط آتش به اختیارها را مجاز دانسته اما زمان آن را به بعد از ۲۲ بهمن موکول نمود

به نظر می رسد پس از ۲۲ بهمن باید شاهد تحرکات دوباره تندروها و دلواپسان آتش به اختیار

بر علیه دولت مردان ایرانی باشیم

 

 

پایگاه خبری / تحلیلی نگام