محسن بهاروند در مقابل سایمون شرکلیف

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

طبق اخبار واصله “محسن بهاروند” که چندی پیش به عنوان سفیر ایران در انگلیس معرفی و استوارنامه خود را طی دیداری به ملکه انگلیس تقدیم کرد در ابتدا امر مورد موافقت دولت انگلستان نبوده و لندن مخالفت خود را با این گزینه اعلام کرده است.

میان تهران و لندن از گذشته تنش هایی در مورد سفیران وجود داشته با این حال دولت انگلیس اعلام می کند که تنها در صورتی بهاروند را مورد پذیرش قرار می دهد که در ابتدا “سایمون شرکلیف” به عنوان سفیر انگلیس در ایران مورد تایید دولت ایران قرار بگیرد.

نکته قابل توجه این است که وزارت خارجه ایران نیز بدون هیچ گونه تعلل و شرط و شروطی این مسئله را پذیرفته و ابتدا سایمون شرکلیف را به عنوان سفیر انگلستان در ایران مورد تایید قرار می دهد.

این در حالی است که شرکلیف یک مامور امنیتی قابل توجه بوده و مدتی نیز در بخش امنیت ملی وزارت امورخارجه انگلستان مشغول به فعالیت بوده است.