محسن حق شناس, فعال دانشجوئی جهت اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام“محسن حق شناس”, فعال دانشجوئی و دانشجوی طراحی صحنه و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ که پیش از این توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست “حسن بابائی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, “محسن حق شناس”, فعال دانشجوئی و دانشجوی طراحی صحنه در دانشگاه تهران که در جریان تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ بازداشت و از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و”اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری, دو سال ممنوعیت خروج از کشور و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و فعالیتهای رسانه ای شامل مطبوعات و فضای مجازی و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس ۱ سال خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

براساس این گزارش, در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸, شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “حسن بابایی” با صدور حکمی که بصورت غیابی و با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” این فعال دانشجوئی را از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و”اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری, دو سال ممنوعیت خروج از کشور و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و فعالیتهای رسانه ای شامل مطبوعات و فضای مجازی و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.