محسن دلاویز، جوانی جویای نام از طریق رانت!

محسن دلاویز، کسی ست که زیر سایه تاجگردون، پست هایی مدیریتی در « نفت پاسارگاد، نفت خزر، توسعه نفت و گاز صبای کنگان، سرمایه گذاری صبا تامین، پتروشیمی مروارید، نورد و لوله اهواز و سرمایه گذاری سیمان تامین» داشته است.

ایشان برادر احسان دلاویز (متهم پرونده بانک سرمایه) هست.

طبق دادنامه احسان، برای امامی (تهیه کننده فیلم و سریال) کاری را انجام داده و در قبال آن از او یک خودرو هدیه گرفته است

طبق دادنامه احسان دلاوزیر در دادگاه، برادران دلاویز، پسر دائی های تاجگردون هستند

“قدی بلندتر از دیوارهای شهر”، نام کتابی ست که محسن دلاویز در سال ۸۵، در وصف سجایای سیدمحمد خاتمی نوشت. دقیقا ازآن موقع بود که مناصب این آقا شروع شد.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!