«محسن رضایی»، نامزدی میاندوره‌ای مجلس و بعد ریاست مجلس؟!

برخی از اطرافیان «آقا محسن» پیشنهاد کرده اند، در صورتی که محمدباقر قالیباف برای نامزدی ریاست جمهوری کاندیدا شد، محسن رضایی نیز در انتخابات میان دوره ای مجلس از تهران شرکت و در صورت پیروزی قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شود.

اینگونه هم یکی از نامزدهای پرشمار انتخابات ۱۴۰۰ کم می‌شود و هم محسن رضایی به ریاست مجلس دست پیدا می‌کند.

تغییر آرایش نیروهای رسانه‌ای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در همین راستا ارزیابی می‌شود.