محسن رضایی؛ کاندیدایی با برنامه اقتصادی و هدفمند؟

شنیده ها

محسن رضایی، در بین افراد احراز صلاحیت‌شده‌ و با ۴ دوره حضور در انتخابات تجربه بیشتری نسبت به دیگر رقبایش دارد.

آقا محسن، دلیل ثبت‌نامش را نداشتن برنامه موثر دیگر نامزدها عنوان کرده بود.

آقا محسن در دوره قبل حضورش توانست ۴ میلیون رای کسب کند و امروز بی‌شک نامزدی با برنامه اقتصادی هدفمند شناخته می‌شود که احتمالا توانایی جلب نظر مردم را دارد تا راهی پاستور شود.

هرچند بسیاری معتقدند که ابراهیم رئیسی فاتح انتخابات خواهد بود، اما باید منتظر خلق یک شگفتی بمانیم.