محسن رضایی قصد کناره گیری ندارد

شنیده ها

ستاد محسن رضایی گفته است : خبرسازی ها درخصوص درخواست مسئولیت از کاندیدایی خاص در قبال کناره گیری از نامزدی انتخابات توسط محسن رضایی صحت ندارد.

رضایی چه در زمان رقابت های انتخاباتی و چه در مقطع قبل از احراز صلاحیت ها هیچ جلسه و گفت و گویی در خصوص کناره گیری و مذاکره برای پذیرش مسئولیتی خاص با هیچ کدام از نامزدهای انتخاباتی نداشته است.

محسن رضایی تا آخر رقابت ها در صحنه حضور خواهد داشت.

بهتر است دوستان و رقبا به جای تخریب و انجام عملیات روانی علیه دیگر نامزدها به تبیین برنامه های نامزد موردنظر خود برای مردم بپردازند.

گویا محسن رضایی این بار حضور خود در انتخابات را جدی گرفته و هواداران وی تصور می کنند انتخابات به مرحله دوم کشیده شده و با ابراهیم رئیسی در هفته آینده برای کسب جایگاه ریاست جمهوری رقابت خواهند کرد.