محسن رضایی گفته روی من اجماع کنید تا بیایم! / رضایی در قعر جدول محبوبیت

محسن رضایی در جلسات مختلفی که به صورت محدود با افراد متنوع برگزار می‌کند در پاسخ به سوالی که آیا در انتخابات شرکت می کنید یا خیر گفته که بر روی من به جمع بندی برسید تا بیایم!

گفته شده محسن رضایی فکر می کند با اضافه کردن طیف های جدیدی از نیروهای انقلابی می تواند استقبال مردم را پای صندوق رای داشته باشد ولی بر اساس برآوردهای یک دستگاه امنیتی، او هم اکنون در قعر جدول نامزدها بر اساس محبوبیت قرار دارد.

نگاه فعالان سیاسی و تحلیل گران به کاندیداتوری محسن رضایی بیشتر جنبه زنگ تفریح دارد و کمتر کسی وی را نامزد جدی انتخابات آتی می داند.

هر چند او همواره در تمامی دولت ها اعم از دولت خاتمی و احمدی نژاد و روحانی سعی داشته خود را به آن ها نزدیک کند و حتی حاضر بوده به عنوان وزیر در کابینه افراد یاد شده حضور یابد و هم چنین در ادوار مختلف سعی کرده به جناج های مختلف سیاسی نزدیک شود ، اما همواره او توسط هیچ جناح رسمی کشور به بازی گرفته نشده است.

مهم ترین دلیل برای به بازی گرفته نشدن محسن رضایی ، از این شاخه به آن شاخه پریدن او ، و هم چنین تزلزل در مواضع و نگاه های فکری اوست.

وی که در انتخابات سال ۸۸ پس از اعلام نتایج آرا از سوی دولت احمدی نژاد در ابتدا همگام با دو کاندیدای معترض دیگر ، خواستار ابطال و برگزاری مجدد انتخابات بود ، پس از دریافت اخطار از سوی مراکز قدرت با چرخشی عجیب هم در مراسم تنفید حکم احمدی نژاد شرکت کرد و هم بعدها کاندیداهای معترض را هم چون ادبیات اقتدارگرایان ، فتنه گر نامید!!!