محسن مهرعلیزاده در کلاب هاوس : دولت سوم خاتمی را تشکیل میدهم؛ / نام دولتم “زندگی” است! یاد شیخ اصلاحات کروبی افتادم؛ برای ایشان آرزوی سلامتی دارم / فرزند آذربایجان ام و تا پای جان برای حل مشکلات خواهم ایستاد/ کمیته حقیقت یاب برای اتفاقات ناگوار آبان ۹۸ تشکیل میدهم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ محسن مهرعلیزاده؛ دیشب در گفتگو آزاد با مردم در کلاب هاوس گفت : دولت سوم خاتمی را تشکیل میدهم و نام دولتم زندگی خواهد بود. وی در ادامه گفت : یاد شیخ اصلاحات کروبی افتادم؛ برای ایشان آرزوی سلامتی دارم.

مهرعلیزاده در بخشی از سخنان خود گفت : زندگی در برابر فقر و مشکلات است. حداقل سه نفر از وزرای من بانو خواهند بود.کاری که در ورزش کردم( ایجاد معاونت بانوان در فدراسیون ها)را در دولت و استانداری میکنم؛ هر استانداری حداقل یک معاون زن خواهد داشت.معاون اولم زن خواهد بود.در استفاده از اهل سنت تفاوتی قائل نخواهم شد.

وی در ادامه گفت : میخواهم از ظرفیت رنگین کمان مذاهب، قومیت و جنسیت را در جایگاه ها و پست ها استفاده کنم؛ بدور از تبعیض افتخار میکنم که اصلاح‌طلب خطاب شوم؛ میخواهم مطالبات اصلاح‌طلبی را مطالبه کنم. سیاست خارجی دولتم توسعه محور خواهد بود. میخواهم با تنش زدایی یاد و خاطره دولت خاتمی را در جهان که با نام گفتگو تمدن ها، اعتبار پاسپورت ها و دعوت از دولت به کشور های مختلف، را زنده کنم. وزیر امور خارجه دولت من، دیپلمات موفق، دکتر محمد جواد ظریف خواهد بود.

محسن مهرعلیزاده در ادامه افزود : کمیته حقیقت یاب برای اتفاقات ناگوار آبان ۹۸ تشکیل میدهم. مدیر عملگرا هستم و اگر قولی بدهم دقیق است و انجام خواهد شد؛ کما اینکه در گذشته هم همینطور بوده است. در حال حاضر سیستم قضایی و اجرایی دستم نیست و شهروند ساده هستم؛ تنها مردم میتوانند آن جبهه تمامیت خواه را کنار بزنند و اگر من رئیس جمهور شوم با پشتوانه مردم تمامیت خواهان ارا کنار خواهم زد.

وی در گفتگوی آزاد با مردم ادامه داد : از رد صلاحیت نمیترسم، از حذف تفکر اصلاح‌طلبی و نام خاتمی عزیز میترسیدم؛ حال باید وظیفه ام را انجام دهم.ستادم را جوانان تشکیل میدهند، جوانانی که توانمندند و پر تلاش و آینده ساز، از کار کردن با جوانان لذت میبرم.اگر جوانان را وارد نکنیم به آینده خیانت کردیم.گفتگو تمدن ها افتخار ایران است. ایران برای همه ایرانیان است؛ تنها راه برون رفت از مشکلات را بَست تفکر و اندیشه اصلاح‌طلبی در جامعه میدانم؛ اما از همه دلسوزان استفاده خواهم کرد.

محسن مهرعلیزاده؛ در ادامه تاکید کرد : نه من و نه هیچکسی حق جلو زدن از قانون اساسی را ندارد. نوع ظهور و بروز من در ستادات متفاوت است؛ امکانات چند صد میلیاردی و امکانات دولتی و حکومتی را ندارم و صرفا به مردم متکی هستم. امروز فارغ از رنگ و قبیله و جنسیت، همه نگران ایران هستیم. از ۲۵ سالگی کار کردم، ۴۲ سال معاون وزیر به بالاتر بودم و راه حل مشکلات را بلدم.استان خراسان بزرگ را در دولت اصلاحات به نحو مطلوب اداره کردیم؛ ۲۰ درصد خاک ایران را با خطرات مختلف از جمله طالبان و مشکلات مرزی و عقب ماندگی اداره کردیم.فرزند آذربایجان ام و تا پای جان برای حل مشکلات خواهم ایستاد.

وی در ادامه افزود : من داماد اصفهانی ها هستم و فقط یک سال افتخار خدمت به مردم اصفهان را داشتم، در موضوع اسید پاشی ها، در زمان دادستانی آقای رییسی این موضوع رخ داد و انشاالله پس از بازگشت ایشان به قوه قضاییه، این موضوع را پس از ۷ سال پیگیری کنند!بنده از تمام ظرفیت ریاست جمهوری برای مقابله با صدا و سیما افسار گسیخته استفاده خواهم کرد.فرهنگ و هنر باید به دست اهلش بسپاریم، نظارت دولتی و امنیتی را جمع میکنم و نظارت بر فرهنگ باید بر عهده خودشان باشد.

مهرعلیزاده تاکید کرد : اگر سال ۸۴ این ابزار های نظرسنجی بود و میدانستیم که چقد میتوانیم در رای کروبی عزیز تاثیر بگذاریم، یقینا نه من؛ بلکه همه کنار میرفتیم تا رای ایشان پرملات تر شود.از مردم میخواهم از فرصت قانونی خود استفاده کنند به سمت حل مشکلات حرکت کنیم.مطیع نظر جبهه اصلاحات هستم و از تصمیمات شورای نگهبان ناراحت و به آن معترضم.دولت سوم خاتمی یعنی مشی اصلاح و اصلاح‌طلبی و مشی سید محمد خاتمی؛ این یک کار فردی نیست و نشر و بَست یک تفکر است.

ده جمله شاخص محسن مهرعلیزاده؛ دیشب در گفتگو بی پرده و آزاد با مردم در کلاب هاوس:

۱)دولت سوم خاتمی را تشکیل میدهم؛ نام دولتم “زندگی” است!

۲)حداقل سه نفر از وزرای من بانو خواهند بود؛ در صورت عدم تایید در مجلس، معاون اولم زن خواهد بود.

۳)افتخار میکنم که اصلاح‌طلب خطاب شوم؛ میخواهم مطالبات اصلاح‌طلبی را مطالبه کنم.

۴)میخواهم با تنش زدایی یاد و خاطره دولت خاتمی را در جهان که با نام گفتگو تمدن ها، اعتبار پاسپورت ها و دعوت از دولت به کشور های مختلف، را زنده کنم.وزیر امور خارجه دولت من، دیپلمات موفق، دکتر محمد جواد ظریف خواهد بود.

۵)کمیته حقیقت یاب برای اتفاقات ناگوار آبان ۹۸ تشکیل میدهم؛ در حال حاضر سیستم قضایی و اجرایی دستم نیست و شهروند ساده هستم؛ تنها مردم میتوانند آن جبهه تمامیت خواه را کنار بزنند و اگر من رئیس جمهور شوم با پشتوانه مردم تمامیت خواهان ارا کنار خواهم زد.

۶)از رد صلاحیت نمیترسم، از حذف تفکر اصلاح‌طلبی و نام خاتمی عزیز میترسیدم؛ حال باید وظیفه ام را انجام دهم.

۷)نوع ظهور و بروز من در ستادات متفاوت است؛ امکانات چند صد میلیاردی و امکانات دولتی و حکومتی را ندارم و صرفا به مردم متکی هستم.

امروز فارغ از رنگ و قبیله و جنسیت، همه نگران ایران هستیم.

۸)فقط یک سال افتخار خدمت به مردم اصفهان را داشتم، در موضوع اسید پاشی ها، در زمان دادستانی آقای رییسی این موضوع رخ داد و انشاالله پس از بازگشت ایشان به قوه قضاییه، این موضوع را پس از ۷ سال پیگیری کنند!

۹)اگر سال ۸۴ این ابزار های نظرسنجی بود و میدانستیم که چقد میتوانیم در رای کروبی عزیز تاثیر بگذاریم، یقینا نه من؛ بلکه همه کنار میرفتیم تا رای ایشان پرملات تر شود.

از مردم میخواهم از فرصت قانونی خود استفاده کنند به سمت حل مشکلات حرکت کنیم.

۱۰)مطیع نظر جبهه اصلاحات هستم و از تصمیمات شورای نگهبان ناراحت و به آن معترضم.

دولت سوم خاتمی یعنی مشی اصلاح و اصلاح‌طلبی و مشی سید محمد خاتمی؛ این یک کار فردی نیست و نشر و بَست یک تفکر است.