محسن هاشمی، نفر اول حزب کارگزاران برای انتخابات ریاست جمهوری؟

با اینکه محسن هاشمی،از نداشتن عزم برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در انتخابات ۱۴۰۰ سخن گفته است اما حزب کارگزاران همچنان او را در صدر لیست کاندیداهای خود قرار داده است.

در یکی از آخرین جلسات شورای مرکزی حزب کارگزاران، محسن هاشمی رئیس کنونی شورای شهر تهران با اکثریت قابل توجهی از آرای حاضران برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است.

این در حالی است که گفته می شود او نه تنها قصد ورود به انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری را ندارد بلکه مایل به حضور در انتخابات شورای شهر تهران نیز نیست.