محل اختفای داماد فراری وزیر اسبق لو رفت!

برخی خبرگزاری ها نوشته اند: علی اشرف ریاحی که بعد از شرکت در ۹ جلسه دادگاه پتروشیمی از کشور گریخته بود، هم اکنون تحت رصد اطلاعاتی نیروهای اطلاعاتی قرار دارد.

در تصویری از اشرف ریاحی، وی در حال قدم زدن در یکی از خیابان های تورنتو در کاناداست.

این متهم فراری تحت نظر و رصد اطلاعاتی قرار گرفته و کارهای مربوط به استرداد وی در حال انجام است.

بزودی اطلاعات بیشتری از این متهم فراری منتشر می شود.