محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور: بودجه ۹۹ به نفت وابستگی ندارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: می توانیم بگوییم بودجه سال جاری به نفت وابستگی ندارد و ریالی از بودجه نفت در بودجه جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد.

به گزارش اعتمادآنلاین، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در مورد ویژگی های بودجه ۱۳۹۹ کشور گفت: آنچه در بودجه ۹۹ دیدیم هم در منابع و هم در مصارف بر اساس اصلاحاتی است که در اصلاح ساختار بودجه کشور لحاظ کردیم و منابع بودجه سال ۹۹ کمترین وابستگی به نفت را دارد.

وی افزود: حتی می توانیم بگوییم بودجه سال جاری به نفت وابستگی ندارد و ریالی از بودجه نفت در بودجه جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد و صرفاً منابع از بودجه نفت، صرف تملک دارایی‌های سرمایه ای و برای طرح های عمرانی است.