محمدرضا خباز: به ۶ماه نرسیده همین مجلس انقلابی «منتقدبزرگ» دولت می‌شود/ دولت رئیسی هیچ برنامه ای برای اداره کشور ندارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامنماینده ادوار مجلس گفت: وقتی آقای رئیسی لیست وزرای پیشنهادی را اعلام کرد و من ترکیب اعضای کابینه را دیدم، خیلی متأسف و متعجب شدم، مثل کسی که سطل آب سردی بر سرش بریزند. امروز کشور با شرایط اقتصادی نامناسب، وضعیت تأسف بار شیوع بیماری کرونا و موقعیت از دست رفتن ارتباطات بین المللی مواجه است بنابراین آقای رئیسی باید قوی ترین افراد را از همان اردوگاه اصولگرایی انتخاب می کرد.

محمدرضا خباز درباره کارآمدی دولت سیزدهم برای غلبه بر چالش های پیش رو گفت: بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ همواره اظهار امیدواری کردم و آرزویم این بود که دولت سیزدهم بتواند مقداری از قول های آقای رئیسی به مردم را عملی کند.

وی افزود: وقتی آقای رئیسی لیست وزرای پیشنهادی را اعلام کرد و من ترکیب اعضای کابینه را دیدم، خیلی متأسف و متعجب شدم، مثل کسی که سطل آب سردی بر سرش بریزند. امروز کشور با شرایط اقتصادی نامناسب، وضعیت تأسف بار شیوع بیماری کرونا و موقعیت از دست رفتن ارتباطات بین المللی مواجه است بنابراین آقای رئیسی باید قوی ترین افراد را از همان اردوگاه اصولگرایی انتخاب می کرد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار کرد: با نگاهی به ترکیب وزرای پیشنهادی و معاونان رئیس جمهور مشخص می شود که ۱۳ نفر آنها در دولت آقای احمدی نژاد وزیر یا معاون رئیس جمهور بودند، خوب اگر این افراد توانایی داشتند در همان دولت دهم با آن درآمد سرشار و امکانات فراوان، استعدادشان را نشان می دادند.

وی ادامه داد: نکته دیگر درباره کابینه دولت سیزدهم آن است که افرادی معرفی شدند که حتی یک روز سابقه حضور در آن وزارتخانه را نداشتند. مثال روشن برای چنین وضعیتی آن است که اگر ۲۰ تن بار داشته باشیم برای حل و نقل آن کامیون لازم است نه وانت بار. وانت بار برای نهایتا ۳ تن بار ساخته شده است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: برخی وزرای پیشنهادی در سطح مدیرکلی هم نیستند، با این توضیح آنها چه طور می توانند بار سنگین طاقت فرسا را به مقصد برسانند. ممکن است این بندگان خدا تصمیم برای خدمت داشته باشند ولی توان و کشش لازم را برای حل مشکلات پیش رو ندارند. در کل بعضی وزرا توان به عهده گرفتن مسئولیت سنگین اداره وزارتخانه خودشان را در شرایط موجود ندارد.

وی درباره وعده برخی وزرای دولت سیزدهم برای اداره کشور از طریق راهی به غیر از برجام توضیح داد: اینها شعار است و برنامه نیست. در واقع این نوع حرف ها با هدف جلب رأی اعتماد نمایندگان بیان شد. بدون ارتباط با مجامع بین المللی و دنیا کشور قادر به اداره شدن نیست چون در وضعیت کنونی نمی توانیم نفت بفروشیم، بنابراین درآمد کشور کاهش پیدا می یابد و مالیات را نیز نمی توان در سطح واقعی اش تحصیل کرد.

خباز تأکید کرد: انتظار داشتم نمایندگان به وزرای پیشنهادی می گفتند «ما به شخص شما کاری نداریم مهم برنامه است که این نوع برنامه برای اداره کشور مناسب نیست.» نگاهی به صحبت های وزرای پیشنهادی نشان داد که دولت برنامه اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی، اجتماعی و فرهنگی ندارد.

وی افزود: من با تجربه چهار دوره نمایندگی مجلس معتقدم رأی اعتماد دادن به وزرای ضعیف نتیجه اش آن خواهد شد که به ۶ ماه نرسیده خود همین نمایندگان شروع به انتقاد از وزرا و رئیس جمهور می کنند. آن موقع مردم از این که هستند ناامیدتر می شوند چون می بینند نمایندگانی که به کابینه رأی اعتماد دادند خودشان منتقد دولت شده اند. در کل در بنیه اعضای کابینه دولت سیزدهم نمی بینم که بتوانند مشکلات کشور را حل کنند، حتی بعضی از آنها توان این کار را ندارند.