محمدصادق احمدی نیا, شهروند ساکن سنندج جهت اجرای حکم حبس احضار شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامطی روزهای گذشته, “محمدصادق احمدی نیا”, شهروند ساکن سنندج, که پیش از این توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای خکم حبس احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸, “محمدصادق احمدی نیا”, شهروند ساکن سنندج و فعال رسانه ای, که پیش از این توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان از بابت اتهام توهین به خمینی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود طی احضاریه صادره توسط شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج جهت اجرای حکم حبس به این واحد قضائی احضار شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “محمدصادق احمدی نیا”, فعال فضای رسانه ای,  ازطرف شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب سنندج جهت اجرای حکم پرونده اول خود که پیش از یان توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و بدون حضور وکیل متهم به ریاست “قاضی طیاری” از بابت اتهام “توهین به خمینی در فضای رسانه ای” به تحمل ۲سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس احزار شد. 

براساس احضاریه صادره توسط شعبه ۴ دایره اجرای احکام کیفری آمده است که درصورت حضور “محمدصادق احمدی نیا” جهت اجرای حکم حبس وی شامل۲۰درصدتخفیف در مجازات میگردد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ در ادامه پرونده سازی و افزایش فشار بر “محمدصادق احمدی نیا”, وی در پرونده ای دیگر که در حین رسیدگی به پرونده اول برای وی توسط  قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج ” سعیدی” از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و “توهین به مقدسات « امام سوم شیعیان »” از طریق بیان مطالب در فضای رسانه ای” اعلام جرم شده ولی تا این لحظه حکمی از بابت آن پرونده صادر نشده و این پرونده به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج جهت تحقیقات بیشتر ارجاع شده است.

لازم به ذکر است, در تاریخ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸, “محمدصادق احمدی نیا”, شهروند ساکن سنندج, توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان, به ریاست “قاضی طیاری” از بابت اتهام:” توهین به روح الله خمینی” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.