محمدعلی ابطحی: روحانی سخت‌ترین سال پایانی را بین همه روسای جمهور دارد/هشدار رهبری مجلس را کنترل کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ محمدعلی ابطحی گفت: در حال حاضر دو اتفاق جدید افتاده، یکی فضای مجازی است که همه امکان اظهار نظر دارند. نکته دوم این‌که مرزهای حرمت و ادب بسیار شکسته شده و در این مرزهای بی‌حرمتی و بی‌ادبی، ادبیاتی رواج پیدا کرده که جزو ادبیات خطرناک است.

محمدعلی ابطحی، رئیس‌ دفتر دولت اصلاحات در مقایسه حجم دعواهای سیاسی سال آخر دولت دهم با دولت دوازدهم گفت: اینقدر حجم مشکلات در این شرایط زیاد است که با هیچ زمانی قابل مقایسه نیست. به عبارتی بحران تحریم، اقتصادی، سیاسی، قدرت، میزان تهاجم به دولت آنقدر حجم را سنگین کرده که نمی‌شود به حواشی پرداخت. به نظر می‌رسد که روحانی سخت‌ترین سال پایانی را در بین همه روسای جمهور دارد.

معاون امور حقوقی و مجلس دولت اصلاحات افزود: به خصوص با انتخاب این مجلس و مشکلاتی که احتمالا با مجلس و بخش‌های دیگر قوا خواهد داشت، سال آخر دولت دوازدهم قابل مقایسه با سال پایانی بقیه روسای جمهوری نیست.

ابطحی در پاسخ به این‌که آیا در دولت‌های دیگر هم به راحتی دولت را تخریب می‌کردند؟ تصریح کرد: حجم مخالفت به خصوص مخالفتی که متکی به قدرت است در دوران خاتمی بسیار شدید بود اما یک قانون و قاعده‌ای داشت. در حال حاضر دو اتفاق جدید افتاده، یکی فضای مجازی است این‌که همه امکان اظهار نظر دارند. نکته دوم این‌که مرزهای حرمت و ادب بسیار شکسته شده است و در این مرزهای بی‌حرمتی و بی‌ادبی، ادبیاتی رواج پیدا کرده که جزو ادبیات خطرناک است.

 رئیس‌دفتر دولت اصلاحات ادامه داد: آن ادبیات، آن حجم از فحاشی‌ها و بستر آنها که فضای مجازی است، برای آینده جامعه جوان سیاسی نیز خطرناک است. مجموعه اینها اتفاقاتی است که در مورد روحانی پیش آمده، که قبل از این وجود نداشت.

ابطحی در رابطه با نوع تعامل دولت با مجلس و تخریب‌هایی که از طرف مجلس علیه دولت صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد هشدار رهبری مجلس را کنترل کرد در غیر این صورت مواردی نظیر استیضاح رئیس جمهوری تا عدم کفایت و همین دعواهای شدیدی که قبل از هشدار رهبری انجام شده بود، شرایط بسیار سختی را می‌توانست ایجاد کند.

این چهره اصلاح‌طلب در پایان یادآور شد: با توجه به وضعیت موجود و تلنگری که رهبری زدند به نظر می‌رسد که در این یک سال دولت و مجلس، خیلی رودرروی هم قرار نمی‌گیرند و بیشتر سعی می‌کنند این یک سال را یک جوری بگذرانند.