محمدعلی الستی، جامعه‌شناس : هویت یک‌نواخت حاکمیت، مردم را بدبین می‌کند / هر ضربه‌ای که یک جناح به جناح دیگر می‌زند،‌ برای مردم از نظر روانی آرامش به وجود می‌آورد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، محمدعلی الستی گفت‌: هر ضربه‌ای که یک جناح به جناح دیگر می‌زند‌ برای مردم از نظر روانی آرامش به وجود می‌آورد و خطر اصلی که چیزی جز دوری جستن عموم از ساختار قدرت نیست را کمرنگ می‌کند. چون هویت یک‌نواخت حاکمیت می‌تواند مردم را نسبت به سیستم بدبین کند و روز به روز یاس و ناامیدی بیشتری به افکار عمومی تزریق شود.

فضای پر تنش این روزهای مجلس و دولت به طور جدی برای کردم و افکار عمومی آشکار شده است و لایه‌های عام جامعه هم از این فضای توام با رویارویی، مطلع و آگاه هستند. این شرایط در حالی پیش آمده که مسائل مهمی مانند تحریم و کرونا، وضعیت معیشتی قشرهای مختلف جامعه را به‌طور جدی تحت‌تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی این سئوال مطرح می‌شود که فضای کنونی چه تاثیری بر نگاه و میزان اطمینان عمومی نسبت به سیستم حاکم برای رسیدن به آرامش دارد؟

محمدعلی الستی، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: اینکه مردم در اوج گرفتاری‌ها به این نتیجه برسند که حاکمیت یک‌صدا نیست و درون نظام مدیریتی اختلاف‌هایی جدی وجود دارد، نه تنها اثر منفی نمی‌گذارد بلکه مردم را به این نتیجه می‌رساند که در درون حاکمیت صدایی وجود دارد که درد آنها را بفهمد. این در حالی است که اگر جامعه در شرایط نامناسب خود کل حاکمیت را همسو ببیند، به این تلقی می‌رسد که نباید به بهبودی اوضاع امیدی داشته باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت: اساسا اگر احساس و ادراک مردم رای به یکنواختی حاکمیت بدهد، این مساله به تقابل جامعه با حاکمیت کمک خواهد کرد. اما وقتی در درون حاکمیت فضای بحث و چند گانگی وجود داشته باشد، هر ضربه‌ای که یک جناح به جناح دیگر می‌زند‌ برای مردم از نظر روانی آرامش به وجود می‌آورد و خطر اصلی که چیزی جز دوری جستن عموم از ساختار قدرت نیست را کمرنگ می‌کند. چون هویت یک‌نواخت حاکمیت می‌تواند مردم را نسبت به سیستم بدبین کند و روز به روز یاس و ناامیدی بیشتری به افکار عمومی تزریق شود.

او همچنین تصریح کرد: البته این نکته را نمی‌تواند نادیده گرفت که هر چقدر اختلاف‌سلیقه زیاد شود و فضای مجادله بیشتر خودنمایی کند، به همان میزان احتمال کاهش مشکلات و در نتیجه آرامش جامعه پایین‌تر خواهد آمد و هیچ مشکلی به‌طور بنیانی حل نخواهد شد. اما این مساله باعث این می‌شود که مردم از سیستم کمتر عصبانی شوند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر فضای منازعه در میزان مشارکت در کنش‌های سیاسی و اجتماعی گفت:‌ مشارکت مردم به رضایت و نارضیتی‌شان بستگی دارد. جامعه زمانی به حضور در پای صندوق رای رغبت پیدا می‌کند که احساس کند رای‌اش می‌تواند در راستای برچیده شدن موانع‌ آرامش تاثیر داشته باشد.

محمدعلی الستی در پایان صحبت‌هایش گفت‌: اگر مردم رای به یکنواختی بدهند، تقابل جامعه با حاکمیت را شاهد خواهیم بود.

چکیده گفت‌وگو با محمدعلی الستی

-یک‌صدا نبودن فضای مدیریتی مردم را به این نتیجه می‌رساند که در درون حاکمیت صدایی وجود دارد که درد آنها را بفهمد
-خطر اصلی در هر جامعه‌ای دوری جستن عموم مردم از ساختار قدرت است
-هر چقدر اختلاف‌سلیقه زیاد شود، احتمال کاهش مشارکت پایین‌تر خواهد آمد
-اگر مردم رای به یکنواختی بدهند، تقابل جامعه با حاکمیت را شاهد خواهیم بود