محمد فاضلی مسئول راه اندازی کمپین انتخاباتی رضا اردکانیان

شنیده شده محمد فاضلی در حال طراحی کمپین انتخاباتی برای رضا اردکانیان است، فاضلی که مدرک جامعه شناسی داشته و استادیار دانشگاه شهید بهشتی است به واسطه حسام الدین آشنا در سال ٩٢ پایش به دستگاه های دولتی باز شد و به معاونت پژوهش مرکز بررسی استراتژیک رسید.

محمد فاضلی و امیرناظمی در مرکز پژوهش ها استراتژیک ریاست جمهوری از طراحان اصلی کمپین انتخاباتی روحانی در دور دوم ریاست جمهوری بودند و پس از پیروزی طی یک ماموریتی هر دو آنان به وزارتخانه هایی ارجاع شدند که وزرای منصوب در آن وزارتخانه ها می توانند به کاندیدا محتمل ۱۴۰۰ تبدیل شوند بر همین اساس ناظمی به وزارت ارتباطات و فاضلی به وزارت نیرو رفت.

فاضلی به مقامات ارشد دولت و برخی چهره سیاسی قول داده است که با طراحی یک کمپین و اجرای طرح آب و برق رایگان برای محرومان اردکانیان را به یکی از قطب های اصلی در انتخابات ۱۴۰۰ تبدیل خواهد کرد.