محمود احمدی‌نژاد، علیه حزب‌الله لبنان هم موضع گرفت

محمود احمدی نژاد به تازگی گفته است : مسائل سوریه باید مطابق خواست مردم سوریه پیش برود نه دخالت ایران، حزب‌الله و دیگر نیروهای نیابتی خارجی.

احمدی‌نژاد در مصاحبه با شبکه «الجدید» لبنان که ضدحزب‌الله است ، گفته : مردم سوریه همان کسانی هستند که علیه دولت این کشور می‌جنگند.

احمدی نژاد از حضور حزب‌الله و نیروهای ایرانی در سوریه تحت عنوان «دخالت» یاد کرده است.

این سخنان احمدی‌نژاد خشنودی مخالفان حزب‌الله را در پی داشته و در فضای مجازی با گستردگی از این سخنان او استقبال کرده اند.

مماشات حاکمیت و نهادهای امنیتی با احمدی نژاد جالب توجه است ، او که تمامی خط قرمزهای نظام را یکی پس از دیگری با سرعت تمام رد می کند و سخنان ساختارشکنانه او تمامی ندارد ، هم چنان از مصونیت آهنین برخوردار است.

به راستی دلیل سکوت رهبری ، قوه قضائیه و دستگاه های امنیتی در برابر رفتار و سخنان ساختارشکنانه محمود احمدی نژاد چیست ؟