محکومیت عباس نوری شادکام, فعال تلگرامی به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری

پایگاه خبری / تحلیلی نگامشعبه ۱دادگاه کیفری ۱ استان یزد, به ریاست “محمدرضا ملکوتی” و مستشار دادگاه “مهدی موسوی خوانساری” با صدور حکمی, عباس نوری شادکام, فعال رسانه ای و تلگرامی ساکن این شهرستان را از بابت اتهام سب النبی پس ارائه دفاعیات مبسوط وکیل مدافع وی تبرئه و از بابت اتهام توهین به مقدسات در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸, عباس نوری شادکام, فعال تلگرامی ساکن یزد, که پیش از این توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان یزد به ریاست “محمدرضا ملکوتی” و مستشار دادگاه “مهدی موسوی خوانساری” از بابت اتهامات سب النبی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود پس از ارائه دفاعیات وکیل مدافع وی این فعال تلگرامی پس از تبرئه از بابت اتهام سب النبی تبرئه و از بابت اتهامات؛ “اهانت به پیامبر اسلام”، “حضرت داود نبی”، “اهانت به حضرت زهرا”، “اهانت به حضرت موسی” و همچنین “اهانت به حضرت خدیجه” در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره پس از تائید توسط دیوان عالی کشور به ابلاغ این فعال تلگرامی رسیده است. حکم فوق پس از تائید در دیوان عالی کشور به ابلاغ عباس نوری خوانساری رسید. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ براساس دادنامه صادره توسط دیوان عالی کشور عباس نوری شادکام, فعال تلگرامی و واتس اپ از بابت اتهام اهانت به پیامبر اسلام به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, اهانت به حضرت داوود ۷ سال حبس تعزیری, اهانت به حضرت حضرت زهرا به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام اهانت به حضرت موسی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به حضرت خدیجه نیز به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد و این فعال تلگرامی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام نیز تبرئه شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ عباس نوری شادکام, در زمان بازجوئی و تفهیم اتهام اولیه از بابت اتهام سب النبی که می توانست منجر به صدور حکم اعدام برای وی بشود تفهیم اتهام شده بود و پس از ارجاع پرونده به دادگاه و ارائه دفاعیات وکیل مدافع وی این فعال تلگرامی از بابت اتهام سب النبی تبرئه و از بابت اتهامات توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان یزد مورد مححاکمه قرار گرفت و پس از محکومیت وی به ۳۵ سال حبس تعزیری و تائید حکم صادره در دیوان عالی کشور با توجه به صالحه بودن دادگاه بدوی حکم فوق به ابلاغ “عباس نوری شادکام” رسید.