محکومیت مهرداد گریوانی, فعال مدنی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, با صدور حکمی, “مهر داد گریوانی”, فعال مدنی که پیش از این توسط این شعبه مورد محاکمه قرار گرفته بود را به تحمل حبس تعزیری, محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی, محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات و همچنین ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸, “مهرداد گریوانی”, فعال مدنی ساکن تهران, که پیش از این توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی جهت انجام جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری, ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی, ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات , و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. 

این فعال مدنی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت؛ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به “اتهام اجتماع و تبانی با روح الله زم به جهت انجام جرم بر ضد امنیت داخلی کشور” به موارد زیر محکوم شدم: ۵ سال حبس تعزیری, ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی, ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات و همچنین۲ سال ممنوعیت خروج از کشور. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از احضار تلفنی “مهرداد گریوانی”, فعال مدنی ساکن تهران, به دفتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای امروز را اطلاع رسانی کرده بود.