محکومیت ناهید خداجو, فعال کارگری به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و۷۴ ضربه شلاق

پایگاه خبری / تحلیلی نگامشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری”, با صدور حکمی در مرحله بدوی “ناهید خداجو”, فعال کارگری و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و  رونویسی از ۲ جلد کتاب مشخص و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸, “ناهید خداجو”, فعال کارگری و عضو هیات رئیسه اتحادیه آزاد کارگران ایران, که پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” و “اخلال در نظم عمومی” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و  رونویسی از ۲ جلد کتاب مشخص و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. جلسه دادرسی بر پرونده “ناهید خداجو” در تاریخ ۱۰ مهر ماه سالجاری برگزار شده بود. محکومیت “ناهید خداجو” به تحمل “حبس تعزیری”, “محرومیت از فعالیتهای اجتماع” و “شلاق فقط به صرف مشارکت این فعال کارگری در تجمع اعتراضی روز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در مقابل ساختمان مجلس در تهران می باشد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران؛ “ناهید خداجو”, فعال کارگری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری”، از بابت “اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری” و “۷۴ ضربه شلاق تعزیری” محکوم شده است. همچنین به عنوان مجازات تکمیلی این فعال کارگری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران “به رونویسی از ۲ جلد کتاب مشخص”,  “دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی” محکوم شد. 

“ناهید خداجو”, فعال کارگری و عضو هیات رئیسه اتحادیه آزاد کارگران ایران, در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸, از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “اخلال در نظم عمومی” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار”, مورد محاکمه قرار گرفته بود.