محکومیت پروین محمدی, هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی به تحمل حبس تعزیری

پایگاه خبری / تحلیلی نگامشعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز, با صدور حکمی احکام صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان را از بابت محکومیت “پروین محمدی”, “علیرضا ثقفی” و “هاله صفرزاده” را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری عینا تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸, “پروین محمدی”, “علیرضا ثقفی” و “هاله صفرزاده”, سه تن از فعالان کارگری که از بابت برگزاری تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در پارک جهان نما حدفاصل اتوبان تهران – کرج بازداشت و توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” محکوم شده بودند حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا به تائید شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز رسید. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به ریاست مستشاران “رحمان شعبانی” و “رسول کرم پور” پروین محمدی, “علیرضا صفرزاده” و “هاله صفرزاده از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” که به جهت مشارکت این افراد در تجمع اعتراضی در پارک جهان نما حدفاصل اتوبان تهران – کرج می باشد هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

پیش از این و در مرحله بدوی, پروین محمدی,  هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی, سه تن از فعالان کارگری که در جریان تجمع اعتراضی در آستانه روز جهانی کارگری در پارک جهان نمای کرج به همراه ۱۰ تن دیگر از فعالان کارگری بازداشت شده بودند در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج  از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.