مخالفت رهبری جهت دیدار خصوصی با محمود احمدی نژاد

طی ماه های اخیر محمود احمدی نژاد در فضای رسانه ای بسیار فعال شده است و بسیاری از ناظران سیاسی این حضور گسترده را بی ارتباط با انتخابات آتی ریاست جمهوری نمی دانند.

خبرهایی مبنی بر توافق وی با مجتبی خامنه ای هم جهت تضمین آینده سیاسی هر دو طرف به گوش می رسد.

اما شنیده ها حکایت از آن دارد که طی ده روز گذشته تلاش های محمود احمدی نژاد برای دیدار با رهبر ایران نتیجه بخش نبوده است و رهبری حاضر به دیدار خصوصی با احمدی نژاد نشده است.