مخالفت «سردار سلامی» با استعفای رستم قاسمی از «قرارگاه پور جعفر»

اخیرا رستم قاسمی وزیر پیشین نفت و معاون اقتصادی نیروی قدس در حضور فرماندهان ارشد سپاه به دلیل ورود به مباحث انتخاباتی، از مسئولیت قرارگاه “پورجعفر” که به صورت تخصصی در حوزه دور زدن تحریم ها فعالیت میکند، استعفا می دهد.

این استعفا با واکنش فرماندهان عالی رتبه سپاه مواجه می‌شود و با استعفا مخالفت می‌شود‌.

در ادامه سلامی به رستم قاسمی اعلام می کند هم بحث انتخابات خود را پرقدرت ادامه دهید و هم مسئولیت قرارگاه “پور جعفر” را‌.

قرارگاه پورجعفر مجموعه سری است که در ازای حذف پول سپاه از بودجه عمومی کشور، به جای آن نفت در اختیار این قرارگاه قرار گیرد تا بعد از فروش به حساب سپاه پاسداران واریز شود.

گفته می‌شود حجم نفت فروش‌رفته توسط «پورجعفر» بیش از مجموع حجم نفت فروخته شده توسط وزارت نفت است و مازاد آن به خزانه واریز می‌شود.

زنگنه بارها از فعالیت قرارگاه پورجعفر اظهار گله مندی کرده است.