مخالفت «شورای عالی امنیت ملی» با جدیدترین پیشنهاد آمریکا

شنیده ها

آمریکایی ها اخیرا از ایران خواسته اند تا طرح اقدام سازنده را امضا کند و آن ها در مقابل علاوه بر آزاد سازی ۱۵ میلیارد دلار اجازه سرمایه گذاری اروپا در ایران را می دهند.

درخواست آمریکایی ها در شورای امنیت ملی مطرح شده و اکثر اعضای این شورا از جمله شمخانی، قالیباف و جلیلی با آن مخالفت کرده اند.

قالیباف گفته که در صورت موافقت من با این طرح، توجیهی برای نمایندگان ندارم.

ابراهیم رئیسی در این جلسه حضور نداشته و در سفر بوده است.