مخترع قلابی؛ یکی از منتخبین کابینه ضد فساد رئیسی!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

دادگاه عمومی تهران در سال ۱۳۸۸ با صدور حکمی علی اکبر محرابیان را به تقلب در ثبت اختراع اتاق امن زلزله محکوم کرد.

به‌دنبال شکایت فرزاد سلیمی از موسی مظلوم و علی اکبر محرابیان مبنی بر ثبت اختراع او توسط این دو نامبرده به نام خودشان، دادگاه براساس شواهد تأیید کرد که اختراع «اتاق امن زلزله» پیش از آنکه به نام محرابیان به ثبت برسد، توسط شاکی اختراع و طراحی شده بود و شاکی، این طرح را سال ۸۲ به شهرداری تهران و سال ۸۳ به مطبوعات ارائه داده بود.

در این حکم، ثبت اختراع به نام محرابیان باطل اعلام شد.

دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تأیید کرد و آن را قطعی خواند.

محرابیان کتابی نیز بر اساس این طرح با نام «نگاهی تازه با مقابله با زلزله: اتاق امن» به همراه محمود احمدی‌نژاد و موسی مظلوم تألیف و منتشر کرده‌بود.

ولی پس از مدتی توسط رئیس قوه قضاییه محمود هاشمی شاهرودی حکم قطعی نقض شد و دستور رسیدگی مجدد داده شد و در محکمه جدید نیز مجدداً حکم قبلی تأیید و محرابیان محکوم به تقلب شد و تصویر حکم صادره در سایت روزنامه رسمی قوه قضاییه منتشر شده‌است.

اکنون توسط ابراهیم رئیسی ، علی اکبر محرابیان برای وزارت نیرو در دولت سیزدهم معرفی شده است.