مدار سوخته

✍️محمد دانشور

تنها گاندوها گاندو می‌زایند. این اصل طبیعت است. آنچنان که آدمی در فرآیند باروری و زایش، آدمی!

اکوسیستم اینگونه برمی تابد، خالق مطلق اینچنین مقدر ساخته. هر چندگاهی “طوفان” مولودی ناهمگون هم پدید می آورد.

ناهمگون آنچنان که امروز در مدار سیاست های رسانه ملی یمان اصل است.

حکایت حدیث رسانه ایست که از قرار باید ملی باشد اما اتیکت میلی را به سینه زده و چون امیال آدمی متفاوت است لاجرم از شمارگان مخاطبین‌اش میلیون میلیون کاسته تا به حلقه ی اتصال وارد شود.

این پیش درآمد از برآیند کنش ها و تولیدات برآمده و صد البته یافته ای شخصی نیست.

اما اندر حکایت سریال پر صدا‌تر از محتوای “گاندو٢” که در جدول پخش نوروزی شبکه ی سومِ بی‌فروغِ تحت مدیریتِ “علی فروغی” بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند اما شاید وقت آن است تا عاری از تعصبات و رویکردهای جناحی نگاهی جامعه شناسانه به چنین تولیدی داشته باشیم تا به نتیجه منتج شود. هر چند که بسیار گفته‌ایم و نقد کرده‌ایم اما “ملی رسانه” ناشنواست گویا!
خب البته “آنچه به جایی نرسد فریاد است”!!!

سازندگان مجموعه سریال های “گاندو” در بزنگاه های ویژه ای دست به کار تولید شدند. فی المثل گاندو١ درست در اوج فشارهای حداکثری دولت جمهوری خواه ترامپ، روی آنتن رفت. وقتی که رسانه های به قول دوستان معاند آنطرف آب ها، رئیس دستگاه دیپلماسی دولت به ظاهر، تدبیر و امید را “ماله کش نظام” خطاب میکردند و خیلی خیلی اتفاقی و خودجوش نقطه اوج سریال دقیقا همزمان شد با تحریم “محمدجواد ظریف” از سوی دولت امریکا.

کار نداریم “همصدایی” صداوسیمای جمهوری اسلامی با دولت بدعهد و لاقانونِ امریکا و تهییج کنندگانش کدام یک از شعائر انقلاب را نمایندگی می کند اما گاندو٢ از هر وقت دیگری خودجوش‌تر و تصادفی‌تر روی آنتن رفت، آنهم در جدول پخش نوروزی شبکه ٣سیما!

این در حالی است که، به فاصله کمتر از ٣ ماه به انتخابات ریاست جمهوری١۴٠٠ شائبه مهندسی انتخابات در محافل ضد انقلاب “نقل” می شود. کشور بیش از هر وقت دیگری نیازمند آرامش و اتحاد است. شبکه خبر لیستی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری را گمانه زنی میکند که قالیباف، رئیسی و ظریف نام های پررنگ آن بشمار میآیند، برنامه های مختلف سیما با کارشناسان و خبرنگاران غیر مطالبه گر تریبون رئیس مجلس است ما بکه میگوییم رپرتاژ آگهی (آنچنان که خبر مربوط به غنی سازی ۶٠درصد را امروز رئیس قوه مقننه به نقل از ریاست سازمان انرژی اتمی که تا یاد دارم با حکم رئیس جمهور بر کرسی نشسته است) اعلام میکند,

ابراهیم رئیسی در قامت امام جماعت حرم ثامن الحجج هر غروب روی آنتن می‌رود، آغاز مذاکرات برجامی با دولت بایدن غیر مستقیم آغاز شده و گاندو٢ که هیچ یک از ویژگی های یک برنامه نوروزی را ندارد روی آنتن می رود.

جالب اینکه سریال اصلا آماده پخش نیست و گویا به روز تولید رسیده است. گاندو٢ در حال پخش قطع می شود و با دوساعت تاخیر روی آنتن می رود. می گویند فشار دولت پخش را متوقف کرد، اما عصر آنروز فیلم خروج حاتمی کیا هم که خود داستان ها دارد روی آنتن رفته است.

عذر بدتر از گناه دوستان دم خروسش بد پیداست که زور دولت تنها ٢ساعت کارگر می افتد، سر و صداها که بالاگرفته به شخصِ شخیص و پرفروغ مدبرالمدار و ایضا جناب مستطاب کارگردان،گفتیم که اگر سریال اماده است بی سانسور برای اهالی رسانه اکران کنید که گویا از مدار خارج شدیم و در کسری از ثانیه همه پیام هایمان جز خود مخاطبی نداشت، بلاگ !!”

القصه، “خروج” فیلمی که سعی دارد از دولت روحانی هیولا ساخته و گاندو نیز تیم مذاکره کننده ی هسته ای را جاسوس.

تنها با یک تدوین غیر خطی و چیدمان ذهنی قطعات مختلف این پازل بر همگان مبرهن می شود که دستی بر آتش است. گویا انتخابات ١۴٠٠ از مدار خارج شده و مرد پرفروغ عرصه ی ورزش و سیاست صداوسیما دست به کار!

عملکرد دولت روحانی بویژه در ۴سال آخر هیچ جای دفاعی باقی نگذاشته اما آنها که دستگاه دیپلماسی را چشم اسفندیار کرده اند شاید با پیش فرض “قورباغه ات را قورت” بده وارد کارزار انتخابات شده اند.

وزرای روحانی به واقع در همه سطوح ناکارآمدند جز وزارت خارجه . ما که میگوییم نابغه ی مذاکره دوستان جاسوس و واداده میخوانندش و عجیب که نهادهای ناظر پس چرا بی کارند و جاسوس را رها ساخته اند…!

اما اگر دستگاه دیپلماسی آلوده است و ظریف عامل، حمایت همه جانبه ی رهبری از تیم مذاکره کننده چیست؟ رهبری اشتباه می کند یا شما کاشف به علوم مافوق طبیعه اید؟

کافر همه را به کیش خود پندارد مصداق دارد یا تعبیر برخی که می گویند: مدتهاست سیمای جمهوری اسلامی ایران عرصه ی تاختِ اسبِ تروی شده…!