مدیرعامل هفت‌تپه ۷۰۰ میلیون دلار به کانادا منتقل کرده است

کانال مستقل کارگران هفت‌تپه امید اسدبیگی، مدیرعامل هفت تپه که متهم به اختلاس است، حدود ۷۰۰ میلیون دلار معادل پانزده تریلیون و چهارصد میلیارد تومان (با نرخ دلار ۲۲ هزارتومانی) را از طریق صرافی به کانادا منتقل کرده است.

این کانال که خبرهای مربوط به اعتراض کارگران هفت‌تپه را پوشش می‌دهد همچنین نوشته است که «اسدبیگی و باندش برابر با شصت سال حقوق ما اختلاس کردند و برابر با سی سال آن را هم به کانادا برده‌اند ولی با پرداخت قطره چکانی حقوق، ما را به مسخره گرفته‌اند.»

کارگران هفت‌تپه نزدیک به ۴۰ روز است که اعتصاب کرده و خواهان رسیدگی به درخواست‌هایشان هستند.