مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خبر داد: شکایت ۴۰۰ نفر از خریداران سکه به دیوان عدالت اداری

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ محسن قائمی‌نسب ، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: تا‌کنون شکایت ۴۰۰ نفر از معترضان وضع مالیات بر سکه، به این دیوان شکایت کرده و خواستار ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی شده‌اند.

 درباره آخرین وضعیت شکایت از بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر وضع مالیات بر سکه بهار آزادیاظهار کرد: تا‌کنون ۴۰۰ شکایت در این ارتباط در دبیرخانه دیوان عدالت اداری ثبت شده است.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: فعلاً هیچ تصمیمی درباره این شکایت‌ها گرفته نشده و به شعب دیوان هم ارسال نشده است.