مدیریت بحران شهرداری تهران(اعم از اصول گرا یا اصلاح طلب)

 

سهراب سهیلی 

مردم تهران چندین سال است که به هوای آلوده عادت کرده اند

و آن را به عنوان یک واقعیت گویی غیر قابل تغییر پذیرفته اند‌.

مسئولین نیز از این احساس پذیرندگی شهروندان تهرانی کمال  سو استفاده را می کنند

و هیچ اقدامی برای آلودگی هوا که در واقع یک بحران است، انجام نمی دهند

این عدم اتخاذ سیاست های راهبردی کارامد منحصر به شهردار فعلی تهران نیست،

بلکه شهرداران و شوراهای قبلی نیز اقدام جدی برای حل بحران نکردند

آقای قالیباف که نه تنها درختی نکاشت، بلکه درختان سطح شهر را نیز قطع کرد.

و به واسطه روابط قوی با سران نظام به آسانی املاک میلیاردی را با قیمت نا چیزی به نزدیکان خود واگذار کرد.

شهردار فعلی نیز نه می تواند اقدامی برای حل بحران آلودگی انجام دهد

و نه اراده کافی برای این کار وجود دارد.

از آلودگی ای که منشا آن خودروهاست بگذریم،

دیروز در تهران بوی نامطبوعی سراسر شهر را فرا گرفته بود

که برای مدتی کسی نمی دانست منشا آن چیست؛

برخی می گفتند حاکمیت برای ترساندن مردم این بو را منتشر کرده است که به خیابان نیایند.

برخی ترکیدگی لوله فاضلاب را علت بوی نامطبوع می دانستند

اما منشا این بوی نامطبوع هر چه باشد، دقیق نشان می دهد که شهرداری تهران نمی تواند

در مواقع شبه بحران عکس العملی سریع و به موقع نشان دهد

این تازه تنها بخشی از بحران زیست محیطی تهران است.

نگام ، ناگفته های ایران ما