مدیریت تصویر پیمان جبلی با کیست؟ / بعد از یک جدایی تلخ ، سازمان صدا و سیما مقصد جدید رجانیوزی‌ها

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

علی نادری سردبیر سابق رجا نیوز که در ایام مسئولیت ابراهیم رئیسی مدیر روابط عمومی قوه قضائیه بود و در ایام انتخابات نقش محوری در ستاد وی ایفا می‌کرد، توقع مسئولیت شورای اطلاع رسانی دولت را داشت که با مخالفت بعضی از نزدیکان ابراهیم رئیسی ، این امر محقق نشد.

وی با پیشنهاد مدیریت یکی از اداره کل‌های زیر مجموعه شورای اطلاع رسانی موافقت نکرد، و باعث جدایی تلخ وی از تیم ریاست جمهوری شد، البته این قهر و آشتی‌ها مسبوق به سابقه است و در موارد مختلف از این تیم دیده شده است.

علی نادری و حسن روزی طلب با توجه به سابقه‌ی قدیمی تعامل با پیمان جبلی در این ایام در قامت تیم رسانه‌ای رئیس سازمان صدا و سیما نقش ایفا می‌کند.

در دوره معاونت خبر پیمان جبلی، در زمان ریاست محمد سرافراز بر سازمان صدا و سیما ، علی نادری و حسن روزی‌طلب نقش مهمی در این معاونت برعهده داشتند، گویا در حال حاضر پوشش سفر استانی رئیس سازمان صدا و سیما و تعامل با خبرگزاری‌ها هم با این تیم صورت می‌گیرد.

از نادری به عنوان گزینه جایگزین محمدحسین رنجبران در جایگاه مدیریت روابط عمومی سازمان صدا و سیما نام برده می‌شود.