مدیر نمونه قالیبافی، بار دیگر محکوم شد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

مدیرعامل اسبق یکی از سازمان های مهم شهرداری تهران در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف،هر روز در مظان اتهام دریک پرونده جدید قرار می‌گیرد.

پس از خبر محکومیت انفصال دائم از خدمت او که چند ماه پیش منتشر شد، گفته می شود حکم جدیدی برای او صادر شده است.

هیات تخلفات شهرداری تهران، وی را در خصوص ابهامات و تخلفات پرونده شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران وابسته به سازمان بازنشستگی شهرداری به سه سال محرومیت قطعی در انتصاب پست های حساس، محکوم کرده است.

این مدیر که از سال ۹۰ تا ۹۶ در یکی از سازمان های وابسته به شهرداری تهران مدیرعامل بوده است تاکنون در چندین پرونده مالی محکوم شده که براساس شنیده های موثق ظرف هفته های آینده احکام جدید علیه او منتشر خواهد شد.

در دوران مدیریت شهری سال های ۱۳۹۶تا ۱۴۰۰ با ورود دستگاه قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پرونده های متعددی در خصوص وی گشوده شده که هم اکنون برخی از آنها در حال طی مراحل قانونی است.