مذاکرات برگزیت با نزدیک شدن تاریخ موعود فشرده تر می شود

پایگاه خبری / تحلیلی نگامبا نزدیک شدن تاریخ موعود برای جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، طرفین به مذاکرات سرعت بخشیدند

با نزدیک شدن تاریخ موعود برای جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، طرفین به مذاکرات سرعت بخشیدند. 

کمیسیون اتحادیه اروپا در اطلاعیه ای کتبی اعلام کرد، طرفین در حالی که ۳۱ اکتبر تاریخ تعیین شده برای برگزیت نزدیک می شود، تصمیم به فشرده کردن مذاکرات گرفتند. 

در این اطلاعیه با اشاره به دیدار پربازده میشل بارنیر سرمذاکره گر اتحادیه اروپا در امور برگزیت و استفان بارکلی وزیر برگزیت انگلستان، چنین آمده است، در موضع اتحادیه اروپا هیچ تغییری صورت نگرفته است.