مراحل فیلمبرداری و ساخت فیلم پناه جو به پایان رسید

فیلم پناهجو داستان سفر اجبارى دو جوان بهایی است که به دلیل داشتن عقاید دینى غیرقابل قبول حاکمیت ایران از داشتن ابتدائى ترین حقوق اجتماعى یعنى تحصیل بازمانده وتحت فشار نهادهاى امنیتى در ایران قرار گرفته است.
به گزارش نگام این فیلم که دومین اثر پیمان بهبودی پس از فیلم اعتراف در خارج از کشور می باشد حکایت دو جوان بهائی است که در نهایت مجبور می شوند ترک وطن کرده و خطرات سفرى طول و دراز را به جان خریده تا به جایى که به عقایدشان احترام گذاشته شود برسند .
این فیلم مستند داستانى به نویسندگى خانم پونه لطفى و کارگردانى پیمان بهبودى به مدت ده روز در کشورهاى ترکیه یونان ، مقدونیه ، مجارستان و اطریش جلوى دوربین برده و ساخته شده است که بعد از انجام مراحل مونتاژ از طریق شبکه هاى ماهواره اى فارسى زبان به سمع و نظر مردم عزیزمان خواهد رسید .
در این فیلم بیننده شاهد سختى و مشقت هاى مهاجرت پناه جویانى است که به ناچار ترک وطن نموده و با مشکلاتى مثال زدنى مواجه میشوند ، مدت زمان این فیلم مستند داستانى ٢۵ دقیقه بوده و پیمان بهبودى علاوه بر کارگردانى تهیه کنندگى آن را نیز برعهده داشته است ، بازیگران اصلى این فیلم نیز از هموطنان بهایى ما بوده اند.