مردم ایران پایین ترین درآمد در منطقه

پایگاه خبری / تحلیلی نگامبر اساس داده‌های سازمان ملل در منطقه خاورمیانه مردم ایران در سال ۲۰۲۰ یکی از کم درآمدترین مردم جهان شده اند، حتی درآمدی کمتر از مردم عراق.

بیشترین درآمد متعلق است به ملت‌های زیر:

قطر ۵۶۲۱۰ دلار

امارات ۴۳۴۷۰ دلار

کویت ۳۶۲۹۰ دلار

عربستان ۲۱۹۳۰ دلار

ترکیه ۹۰۵۰ دلار

عراق ۴۶۶۰ دلار

مصر ۳۰۰۰ دلار

ایران ۲۸۷۰ دلار