مردم بر روی انبار باروت زندگی می کنندمهرداد شاکری


پس از جنگ ۸ ساله ایران و عراق و قدرت گرفتن سپاه به عنوان نیروی نظامی برتر درکشور
که ماحصل خودخواهی و انحصار طلبی سران سپاه و تضعیف ارتش بود
دکترین جدیدی در حوزه های امنیت ملی و دفاعی کشور توسط سپاه تعریف شد و به اجرا در آمد
سپاه پاسداران که به دنبال کسب برتری در همه حوزه ها اعم از زمینی و هوایی و دریایی بود
به جزایر ایرانی در خلیج فارس به عنوان یک دژ دفاعی و هجومی مستحکم نگاه می کرد
یکی از این جزایر قشم بود ، که به خاطر نزدیکی به بندرعباس و موقعیت استراتژیکی که از آن بهره مند بود
از سال ۷۲ شاهد تغییرات و حفاری ها گسترده ای در اعماق خود و در نوار ساحلی دور تا دور جزیره بود
کار احداث یک شهر موشکی عظیم دورتادور جزیره و در عمق بیش از ۱۰۰ متری جزیره شروع شد
تونل های متعدد و انبارها و سیلوهای زیرزمینی متعددی در کنار این شهرموشکی احداث گردید
بنا به یک روایت خاص سپاه در این شهرموشکی زیرزمینی در جزیره قشم
از وجود حداقل ۳۰۰۰ موشک بالستیکمیان برد و دوربرد برخوردار می باشد
به تعبیر ساده تر سپاه جزیره قشم را تبدیل به یک انبار بزرگ باروت نموده
که ده ها هزار نفر بی خبر از وجود آن بر روی آن زندگی می کنند
اگر جنگی در خلیج فارس اتفاق بیفتد بدون شک جزیره قشم تبدیل به قبرستان مردم بی گناهی می شود
که روی این شهر باروت زندگی می کنند اما می دانند در زیر محل سکونتشان چه خبر است.