مردم را گدای حق خودشان کردند و منت می‌گذارند!

تولیت آستان قدس با کلی رپورتاژ ۶۰۰ قلم تجهیزات پزشکی که در تصویر مشاهده می‌کنید آن هم به ارزش ۱۲ میلیارد به دانشگاه علوم پزشکی مشهد اهدا کرده!

به چند نکته درباره این اهدای حق ملت به ملت باید اشاره کرد:

اول اینکه اگر آیت‌الله‌خامنه‌ای تا ماه‌ها دیگر وضعیت اسفناک را گوشزد نمی‌کردند امثال آستان‌قدس و نهادهای تحت فرمان نظاره‌گر کشتار می‌نشستند؟!

دوم برای انجام وظیفه این همه بزرگ‌نمایی و ریا به چه مناسبت است؟!۱۲میلیارد در این وضعیت تورم و گرانی ارزشی دارد که با این همه هیاهو در شیپور رسانه‌های‌تان می‌دمید؟!

سوم نهادهای حاکمیتی مانند ستاداجرایی، آستان‌ها و غیره متعلق به همین مردم هستند و از دارایی همین مردم امروز به غول‌های اقتصادی تبدیل شدند پس منتی بر سر مردم برای بخشیدن حق مردم به خودشان ندارید.